V sobotu 11. března 2017 se uskutečnila v pořadí již šestadvacátá valná hromada SK Kovodružstva Strážov. Zaplněný jednací sál místní restaurace na náměstí přivítal ústy řídícího VH Mila Presla a za potlesku přítomných pozvané hosty. Mezi nimi byli mimo jiné sponzoři, tradiční host VH starosta města pan Josef Rousek, starosta místní TJ Sokol Stanislav Kopecký a zástupce OFS Klatovy Václav Zahradník.

Po úvodních procedurálních organizačních záležitostech si vyslechli účastníci VH zprávu o činnosti klubu za rok 2016. V rámci této zprávy postupně vystoupili vedoucí a trenéři jednotlivých týmů. Za mladší přípravku Václav Presl, za starší přípravku Broněk Mayer. Nemalý podíl na sportovní činnosti přípravek má i obětavý vedoucí a trenér Václav Denk.     S vyváženou zprávou o činnosti družstva starších žáků vystoupil vedoucí družstva Josef Baštář, které trénuje jeho syn Vojtěch Baštář.
Na tyto zprávy navázal předseda SK Petr Presl. Jeho vystoupení bylo rozdělené do dvou částí. V té první objektivně zhodnotil sportovní výsledky a činnost A týmu mužů. V minulém ročníku na jaře byli muži již předem po podzimním propadáku odsouzeni k sestupu. Oni jako kolektiv ale prokázali bojového ducha a v jarní čísti nakonec všechny tyto pesimistické prognózy rozprášily a pro Strážov 1.B třídu zachránili.
Nicméně podzimní část nového ročníku již tak úzký kádr hráčů ale výsledkově znovu příliš nepřesvědčil. Nové posily včetně nedoléčeného Luďka Souška pomáhaly, co se dalo, ale když tým přišel navíc o střelce Aleše Presla, který zanechal aktivní činnosti dopadlo tak, jak dopadlo a tým čeká na jaře opět boj o záchranu.
Ve druhé části svého vystoupení se věnoval Petr Presl celkovému zabezpečení činnosti a chodu klubu. Mimo jiné za úspěch považuje, že se výboru podařilo klub zásluhou sponzorů a dalších zdrojů finančně dobře zajistit a nákupem dresů, nové sekačky a dalšího zařízení nutného k pravidelné údržbě hřiště a celého areálu stabilizovat i materiální vybavenost klubu.
Po zprávě o hospodaření Josefa Jandy, kontrolní komise, kterou svým klasickým, perfektním způsobem přednesl Josef Kodym. Po následné věcné diskuzi bylo přikročeno k nejdůležitějšímu bodu této VH, k volbě předsedy a výboru na nové funkční období. Hlasování řízené předsedou volební komise Jaroslavem Vokůrkou potvrdilo souhlas členů s volbou kandidátů. Ti byli následně jednomyslným hlasováním do VV zvoleni.  Nový sedmičlenný výbor bude pracovat i nadále pod vedením staronového předsedy Petra Presla.
Přejeme všem nově zvoleným funkcionářům klubu do nastávajícího náročného čtyřletého volebního období hodně úspěchů v jich práci ve prospěch nás všech, kteří žijeme a ve volném čase se bavíme sportem, fotbalem zvlášť!
Přijatým usnesením byla vydařená VH, na kterou navázala volná zábava ukončena.

IMG_0189IMG_0257IMG_0256IMG_0255IMG_0254IMG_0253IMG_0251IMG_0250IMG_0249IMG_0246IMG_0242IMG_0241IMG_0240IMG_0238IMG_0237IMG_0234IMG_0233IMG_0231IMG_0228IMG_0227IMG_0226IMG_0224IMG_0220IMG_0219IMG_0215IMG_0214IMG_0210IMG_0206IMG_0203IMG_0201IMG_0200IMG_0198IMG_0197IMG_0195IMG_0194IMG_0192

IMG_0192IMG_0194IMG_0195IMG_0197IMG_0198IMG_0200IMG_0201IMG_0203IMG_0206IMG_0210IMG_0214IMG_0215IMG_0219IMG_0220IMG_0224IMG_0226IMG_0227IMG_0228IMG_0231IMG_0233IMG_0234IMG_0237IMG_0238IMG_0240IMG_0241IMG_0242IMG_0246IMG_0249IMG_0250IMG_0251IMG_0253IMG_0254IMG_0255IMG_0256IMG_0257IMG_0189