2022-2023 OPMŽ Chanovice/Kasejovice– program, výsledky