Pozvánka na XXXI. valnou hromadu

POZVÁNKA na XXXI. valnou hromadu SK KOVODRUŽSTVA STRÁŽOV která se koná v sobotu 5. března 2022 od 18.00 hodin v restauraci „Na náměstí“

Program:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele jednání, volba mandátové, návrhové a volební komise, schválení programu VH
2. Zpráva o činnosti SK za rok 2021
3. Zpráva o hospodaření SK za rok 2021
4. Zpráva kontrolní komise
5. Návrh hospodaření a plán činnosti SK na rok 2022
6. Diskuse
7. Volby
8. Usnesení a závěr

 

Podobné příspěvky