Něco skončilo, něco dalšího začíná. Ve čtvrtek 6:5.2021 zasedal Výkonný výbor OFS Klatovy . Z jednání vyjímáme : “VV projednal zápis ze schůze VV FAČR z 4.5. 2021. VV FAČR na základě ustanovení § 5 odst. 7 Soutěžního řádu se ke dni 4. 5. 2021 ukončuje Soutěžní ročník 2020/2021 a vyhlásil amnestii na vybrané druhy trestů uložené a dosud neodpykané tresty..
 V návaznosti na ukončení SR 2020/21 uložil VV STK a KM připravit a do 25.5. 2021 zveřejnit na web. stránkách OFS tiskopis PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽÍ OFS KLATOVY – soutěžní ročník 2021/22. Termín zaslání přihlášek od klubů nejpozději do 20.6.2021. Na přihláškách uvést informace o termínu zahájení soutěžního ročníku, úhradu vkladů v soutěžích dospělých, podmínku pro umožnění hracího dne sobota. U soutěží dospělých mít činného kvalifikovaného rozhodčího v okresních soutěžích OFS Klatovy, případně umožnit klubům prostřednictvím této přihlášky nahlášení nových adeptů na funkci rozhodčího k vyškolení. Termíny zahájení soutěží dospělých OFS Klatovy: OP a III. třída 31.7. a 1.8.2021, IV.třída – 14.-15.8.2021. Termíny zahájení soutěží žáků a přípravek budou uvedeny na základě předběžně zjištěných účastníků na tiskopisu PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽÍ.”
Více ze schůze VV OFS Klatovy : Zápis ze schůze VV ze dne 6.5. 2021

Podobné příspěvky