Takové ztráty budou chybět – zemřel Josef Janda

Strážovský fotbal truchlí nad velkou ztrátou!

Josef Janda
Josef Janda

V nedávné minulosti jsme v tomto ročním období na našich klubových fotbalových stránkách sledovali přípravu a výsledky týmu mužů v průběhu této přípravy na nadcházející jarní sezónu. Nyní tyto informace chybí. Ve složité době zapříčiněnou pandemií COVID 19 , která prakticky doslova zastavila sportovní chod nejen v SK Kovo Strážov. Na druhé straně místo zpravodajství z fotbalového dění bohužel přicházejí smutné zprávy, ze kterých se dozvídáme, jak z důvodu úmrtí přichází naše společnost o významné osoby známé z politického, kulturního a sportovního života.
   Ztráty také počítáme u nás ve Strážově. Fotbalový klub SK zasáhla bolestná  ztráta. Ve věku nedožitých 71 let nás všechny náhle opustil Josef Janda. Bez tohoto hodného, obětavého a usměvavého člověka jsme si nedovedli v uplynulých několik desítek let představit fotbal ve Strážově. V místním klubu hrál a po skončení své kariery cca od roku 1982 se zapojil do funkcionářské činnosti. Od tohoto roku byl až dosud jak vedoucím „A“ týmu mužů a byl zároveň dlouholetým pokladníkem a hospodářem fotbalového klubu ve Strážově. Zanechal za sebou ještě spoustu rozdělané práce, a i přes zdravotní problémy, které se zdálo, že má za sebou byl plný odhodlání pomoci klubu, kde bylo třeba. Podílel se na kulturních akcí pořádaných fotbalisty, nechyběl na žádné brigádě, pokud mohl, nevynechal jediné utkání týmů místního klubu. Jinými slovy, byl doslova všude a jeho věrnost klubu prokázal svými celoživotními skutky. Pepíku, děkujeme !
Odchod Josefa Jandy je to pro nás všechny velká ztráta.
Čest jeho památce!