| | |

I FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ DOSTALO PO SEZÓNĚ POTŘEBNOU ÚDRŽBU.

Tak jako hráči, tak i fotbalová hřiště po náročné jarní sezóně vyžadují mimo běžné sezónní údržby i důkladnou renovaci hrací plochy. Stejně tak tomu je i ve Strážově, kde dostává každoročně místní hřiště nutnou údržbu. Jen proto od roku 2006, tedy 18 let po rekonstrukci hrací plochy v takové kvalitě, kterou oceňují i soupeři, kteří v rámci soutěžních utkání do Strážova zavítají. Letos trávník na místním hlavním a tréninkovém hřišti dostal co potřeboval v rámci akce , která proběhla renovovanou firmou první červencový den. Hřiště po této údržbě vyžaduje nutný několika týdenní zpravidla čtyř až šestitýdenní odpočinek. Přibližme si akci z 1.7.2024 alespoň formou fotodokumentace.

Podobné příspěvky