V pondělí  18.7.2017  oslavuje významné životní jubileum  bývalý dlouholetý předseda klubu SK Kovodružstvo Strážov , v současnosti stále velice aktivní funkcionář   a správce sportovního areálu tohoto klubu  Josef Soušek. 
Čerstvý šedesátník byl dne 4.7. 2017 v Klatovech v rámci  letního aktivu fotbalových klubů  oceněn  Výkonným výborem OFS Klatovy  při  příležitosti tohoto  životního jubilea .  Z rukou předsedy OFS Jana Červeného převzal ocenění ČESTNÉ UZNÁNÍ A PAMĚTNÍ PLAKETU za dlouholetou, úspěšnou a obětavou práci na úseku kopané Jménem všech členů našeho klubu k významnému životnímu jubileu blahopřejeme. Děkujeme mu za práci, kterou ani nejde slovy ocenit  , to za nás udělá čas.  Přejeme Josefu Souškovi do dalšího života hlavně hodně zdraví a radosti z úspěchů klubu, kterému zasvětil nejméně polovinu svého života.


  

 

           

Podobné příspěvky