1885240-img-sazky-mafie-fotbal-penizeFOTBAL STOJÍ KLUBY VELKÉ PENÍZE

Stojí alespoň za zamyšlení!

Myslím si, že jsem dost zasvěcen do dění fotbalových klubů. Vím cca orientačně jaké náklady se vynakládají třeba jen na úhradu účasti v soutěžích , startovné, přestupy hráčů , krytí úhrad za řízení utkání rozhodčími (paušál + cestovné) , vybavenost hráčů (dresy, kopačky, praní )), provoz kabin (energie, voda), náklady na dopravu k utkáním na hřiště soupeřů a o výdajích na údržbu hřišť (hnojivo, voda, sečení) ani nemluvě , nebo co to obnáší zátěže a pracovního nasazení na úkor svého volného času hrstku těch nejobětavějších funkcionářů a dalších fotbalem posedlých obětavců !
Vím také, jak to chodí třeba z pohledu nákladů spojených s aktivní sportovní činností jinde v jiných klubech. Například co jinde v klubech si hradí sami hráči hradí nemalé roční členství ve FAČR, které je pro aktivní hráče a funkcionáře je povinné (mládež do 18 let a osoby starší 70 let 100 Kč, dospělí 200 Kč) u nás ve SK Kovodružstvo Strážov se členství ve FAČR hradí z klubové pokladny, respektive mládež neplatí ani korunu, dospělí a hráči s ostatními členy paušální symbolickou částku 100 Kč.
Proto bych na dokreslení jak to chodí v jiných klubech uvedl jeden příklad, který jsem objevil na stránkách jednoho klubu, účastníka 1.B třídy z Plzně jihu v této souvislosti toto, cituji: „ Stále vybírám příspěvky za rok 2016. Kdo hrál celý rok, platí 1200 Kč. Kdo hrál jen jaro nebo podzim, platí 600 Kč! “
To není nic nového, to je jen jeden z faktických příkladů, jak to ve skutečnosti chodí jinde. Jsou kluby i u nás v Pošumaví, ve kterých běžně hradí rodiče za své dítě, které trénuje a hraje fotbal a má možnost využívat drahý provoz jejich zařízení, odborného trenérského vedení, dopravy na utkání atd. částky i vyšší např. 1500 Kč na rok a nebo 1000 Kč na půl roku !
Proto klobouk dolů, a to bez nadsázky (!!!) před tím, jaké úsilí musí vynaložit výbor SK Kovodružstvo Strážov na získání finančních prostředků od různých sponzorů, ale také od MÚ atd. k tomu, aby zvládl všechny provozní náklady svého klubu bez toho, že se vůbec nedotknou rodinných rozpočtů sportující fotbalové mládeže ani peněženek dospělých hráčů SK Kovodružstva Strážov!
Není to také dostatečná výzva třeba pro rodiče těch chlapců ale i dívek, kteří ještě nenašli cestu mezi ostatní a nezapojili se do fotbalového dění klubu jako aktivní hráči? Podmínky tu mají v klubu parádní, stejně tak jako fotbalový pažit kvalit o kterém si mohli jejich dědečkové a nebo tátové nechat jen zdát!!!!
Není to ale také k zamyšlení třeba pro ty, kteří řadu let využívali možnosti aktivně sportovat v našem klubu a aniž by klubu v další své aktivní činnosti v dospělých z části splatili „dluhy“, pověsí třeba s ukončením žákovské kategorie své kopačky na hřebík?
Autor stránek

Podobné příspěvky